Miljöstation/Penseltvätt
Vi tvättar alla våra penslar och rollers i en miljöstation i samarbete med vår färgleverantör, Måleributiken i Alvik. Miljöstationen separerar färgresterna från vattnet för att undvika att kemikalier släpps ut i våra reningsverk
.

Återvinning av byggmaterial
Byggavfall, färgrester och rivningsmaterial sorterar vi på Stockholms återvinningsstationer. Vi arbetar med samlastning av avfallet mellan alla våra projekt för att även minimera transporterna.

Samordning av inköp
I samtliga projekt stävar vi efter samordnade inköp, vi menar att en effektiv och genomtänkt projektplan normalt är avgörande för hur många gånger vi behöver inhandla material.
Genom att samordna inköpen minimerar vi inte bara mängden transporter utan förbättrar även arbetsmiljön för vår medarbetare.