Vi garanterar

  • Nöjd och trygg kund. Före, under och efter utfört arbete
  • Fackmässigt utförande
  • Säker och städad arbetsplats
  • Arbeten utförda med en hög kvalité och finish
  • Trevliga och hjälpsamma medarbetare

1

Första Kontakt

"Målet med den första kontakten är naturligtvis att du som kund ska få en övergripande bild om vad som gör oss på Målabromma Entreprenad unika i vårt erbjudande. Vi rekommenderar alltid ett personligt möte där vi går igenom förutsättningar, mål och visioner med ditt förbättringsprojekt, samt hur vi tillsammans går från idé till verklighet. Självklart bjuder vi kostnadsfritt på tips, råd och inspiration!"

2

Offert

”När ni känner er trygga med offerten signeras DEN av båda parter.”

3

Orderbekräftelse

”Efter att offert signerats kommer ni få en skriftlig orderbekräftelse. Här framgår alla detaljer, såsom start- och stoppdatum, garantier och eventuell övrig inormation kopplat till ditt projekt.”

4

Projektplanering

”….samt bostadsföreningar eller grannar informeras OM BRUKLIGT.
Krävs speciella tillstånd eller anmälningar från myndigheter, kan vi antingen guida dig igenom processen, alt ta ett helhetsansvar om frågan.”

5

Genomförande

”Arbetet påbörjas alltid med ett starmöte mellan en PLATSANSVARIG FRÅN MBE och Er. Syftet med mötet är att säkerställa att vi uppfattat alla detaljer rätt, samt att du får möjlighet att, om så önskas, träffa de hantverkare som kommer utföra arbete hos Er. Vid projekt som pågår längre tid än två veckor bokar vi normalt in ett avstämningsmöte, där vi löpande uppdaterar er om projektets ekonomi och status, allt för att säkerställa att ni känner helt komfortabla och trygga med projektets utveckling.”

6

Slutbesiktning

”….samt bostadsföreningar eller grannar informeras OM BRUKLIGT.
Krävs speciella tillstånd eller anmälningar från myndigheter, kan vi antingen guida dig igenom processen, alt ta ett helhetsansvar om frågan.”

Vad tycker våra kunder?

Boka kostnadsfritt hembesök

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm
×