Skriven

Fasadrenovering och målning av samtliga fönster. Vi har även putsat om en trappa och målat hela sockeln.