Skriven

En fasadmålning av ett klassiskt Brommahus. På detta projket har vi målat trädelen av fasaden samt alla fönster.